nova fotka

Snežana Radusinović donijela je Igru Transformacije u zemlje bivše Jugoslavije vodeći kao akreditovana facilitatorka brojne radionice u regionu.

Mnogo je puta umrla i mnogo se puta rodila u procesu lične transformacije. Čitavog života je ko-kreirala promjene sa svojim bližnjima, prijateljima i porodicom, dok nije shvatila da želi da se posveti radu sa ljudima na temu životnih promjena i duhovnog razvoja.

Duboko je zavoljela sebe proživljavajući, prihvatajući i integrišući svoju mračnu stranu, svoju “sjenku”, u procesu Geštalt terapije i radu sa šamanima.

Po obrazovanju je diplomirani filolog Svjetske književnosti i teorije književnosti.

Po pozvanju je praktičarka prisutnosti, radosti i plesa sa  neumitnom i sveprisutnom promjenom.

photo by Jelica Bujić Vujović