ULOGA FACILITATORA U IGRI

Uloga facilitatora u Igri

photo by Aleksandar Jaredić Lex

Moja uloga u radionici je da uz pomoć specijalnog priručnika koji se daje na korišćenje isključivo akreditovanim facilitatorima Igre Transformacije, objašnjavam slojevita pravila Igre,upoznajem vas sa kontekstom svakog polja na koje stupite, pitanjima olakšavam proces prepoznavanja karata koje su samo mrtvo slovo na papiru do trenutka kad ožive u vašoj ličnoj priči kroz primjere koje sami prizivate i dijelite sa ostalim učesnicima, vodim vas kroz proces pročišćenja bola koji se pojavljuje u Igri, čuvajući se od uplitanja i bilo kakve interpretacije. Facilitator je vaš partner u Igri koji uporno, ali nenapadno iznosi ogledalo pred vas, ogledalo u formi zapitanosti i prisutnosti za vaše uvide, osjećanja, zapažanja, govor tijela, odnos sa saigračima…ogledalo u kome vi sami otkrivate vlastiti odraz, nazirete putokaze, iznalazite rešenja za bolne životne obrasce i situacije.

U samom finalu Igre, imaćete priliku da svojim saigračima kažete kako ste ih vidjeli, šta ste o njima zapazili, šta ste tokom njihove Igre osjetili i potom ćete čuti i kako su oni vidjeli vas. Kraj Igre donosi otvoreni poziv na interpretaciju, to je trenutak kad facilitator izlazi iz energije neutralnosti, neuplitanja i suzdržane medijacije i daje svoje lično tumačenje vaše Igre, tumačenje koje nije nikakva “zvanična” interpretacija, koje vas ničim ne obavezuje, koje ne morate da prihvatite…ali koje vas može podstaći da sagledate stvari iz nove perspektive i otvorite se za nove uvide.

Igra Transformacije može se igrati i bez facilitatora, kada se 2 do 4 osobe jednostavno sastanu da igraju i slijede uputstva koja postoje u kutiji Igre Transformacije koja se može lako nabaviti preko interneta. I u toj verziji Igra donosi otkrića, uvide, intuitivne bljeskove… i veoma je korisna i vrijedna. U verziji sa facilitatorom Igra Transformacije dobija potpuno novu dimenziju, dobija izuzetnu terapeutsku dubinu i postaje moćno sredstvo ko-kreacije. Pravila su višestruko kompleksnija, a učesnici radionice su vodjeni iskustvom i vještinom medijatora koji je prošao obuku za radionice Igre Transformacije. Obuke se svake godine organizuju u Škotskoj, u Findhorn fondaciji, a po potrebi, i u raznim krajevima svijeta. Podaci o akreditovanim facilitatorima dostupni su na Transformation Game facilitators. U zemljama bivše Jugoslavije dosada su akreditovane Snežana Radusinović i Bojana Živković.

3,288 comments

Trackback e pingback

No trackback or pingback available for this article

Leave a Reply