DOBRODOŠLI U IGRU TRANSFORMACIJE

Dobrodošli u Igru Transformacije

photo by Neda Djurišić

Igra Transformacije omogućava vam da na razigran način razumijete i graciozno transformišete način na koji igrate svoj život. Igra sagledava različita iskustva koja kreireate, otkriva kako na njih reagujete, kao i kako možete promijeniti svoje reakcije da bi ostvarili svoj puni potencijal i postigli svoju svrhu u životu.

Igrajući Igru možete postati svjesni svojih ličnih snaga i ograničenja koja sebi namećete. Igra je moćno interaktivno sredstvo koje nudi podsticajnu, sadržajnu grupnu razmjenu punu podrške, u kojoj su Igrači ohrabreni na otvorenost, saradnju, povjeravanje…Igra tačno odražava vaš život nudeći jasan fidbek i precizne uvide koji vam mogu pomoći da :

& Razjasnite važne lične teme
& Razumijete obrasce stresa i promijenite neproduktivne navike
& Otkrijete,istražite i dozvolite nove mogućnosti u svom životu
& Razriješite konflikte sa drugima
& Steknete bolje razumijevanje svojih emocija i emocija drugih ljudi
& Nosite se sa ličnom tranzicijom – promjene u karijeri,braku,zdravlju,vezama
& Integrišete opuštenost i unutrašnji mir u svakodnevni život
& Uklonite prepreke za spontanost,uspjeh i ispunjenost
& Dobijete uvide o sledećim koracima vašem životu

Dobrodošli u Igru Transformacije

photo by Aleksandar Jaredić Lex

Igru počinjete birajući Namjeru, koja je lični fokus vaše Igre,vaša tema, razlog zbog koga igrate. Zatim punite svoju Kovertu Nesvjesnog kartama koje ukazuju na vaše snage (karte Uvida), vaše prepreke i izazove (karte Blokada) i unutrašnje kvalitete (karte Andjela). Slijedi proces radjanja, nakon koga figurica koja vas predstavlja u Igri dolazi na Životnu Stazu po kojoj se krećete. U trenutku radjanja dobijate crvenu tablu Fizičkog nivoa. Da bi sa ovog nivoa išli dalje na nove nivoe Igre treba da probudite svoju svjesnost stičući žetone Svjesnosti i žeton Službe, ili vas na sledeći nivo nose Andjeli. Kada zaokružite Fizički nivo i popunite crvenu tablu,prelazite na narandžasti – Emocionalni nivo, zatim na žuti – Mentalni nivo, i konačno na ljubičasti nivo koji predstavlja Duhovnu dimenziju. Dok se krećete sa nivoa na nivo, praznite Kovertu Nesvjesnog i suočavate se sa Bolom.Po Životnoj Stazi krećete se po različitim poljima na kojima proživljavate raznovrsna iskustva, dijelite svjesnost kao blagoslov ( polje Blagoslova ), zastajete pred preprekama ( polje Blokade ), stičete nove spoznaje (polje Uvida ), ulazite u bol i depresivna stanja ( polje Depresije ), preuzimate odgovornost za svoje izbore ( polje Slobodne volje ), služite sebi ili drugima ( polje Službe ), otvarate se za izobilje životnih darova i izdašnu i neočekivanu pomoć ( polje Čuda ), pravite korak od sedam milja, naglom i lakom promjenom ( polje Transformacije ), osluškujete svoju intuiciju ( polje Intuitivnog bljeska ), kanališete duhovne poruke kroz meditacije ( polje Andjela ), uvažavate svoje saigrače ( polje Uvažavanja ). Kada ispraznite Kovertu Nesvjesnog i zaokružite sva četiri nivoa Igre, i sav bol kroz koji ste prošli ostavite iza sebe,vaše Igra je završena.

Dobrodošli u Igru transformacije

photo by Aleksandar Jaredić Lex

Svrha vaše Igre, vaša Namjera predstavlja polaznu tačku vašeg putovanja, to je sjeme koje ćete gajiti i razvijati u toku vaše radionice. Pripremite se za vorkšop Igre Transformacije tako što ćete promisliti i jasno izraziti šta želite da dobijete igrajući Igru i šta želite da date Igri, procesu transformacije, svojim saigračima…

Šta želite da dobijete ili postignete?

Odaberite jednu situaciju sa kojom se trenutno suočavate u životu i koju želite da razriješite igrajući Igru ili želite da imate nive uvide u vezi sa tom situacijom.Igra Transformacije može da unese jasnoću,razumijevanje i svjesnost u izbore koji vas očekuju. Budite konkretni. Dok budete povezani sa svojom Namjerom, Igra će direktno govoriti na teme koje se pojave i ponudiće jasan fidbek o tome kako vaš život može da se transformiše kako biste postigli svoj cilj. Igra neće predvidjeti vašu budućnost, zato ne očekujte Da/Ne odgovore. Evo nekih primjera za Namjeru primanja koja se odnosi na ono što nemate:

& Namjeravam da dobijem uvid o tome kako da se oslobodim stresa na poslu.
& Namjeravam da prepoznam korake koje mogu napraviti u vezi kako bih osjetio veće zadovoljstvo i sreću.
& Namjeravam da se oslobodim blokada koje sprečavaju moju kreativnost.
& Namjeravam da utvrdim kako da uvećam svoj finansijski prosperitet.

Šta želite da date?

Osjetite koje kvalitete želite da podijelite sa drugima i da ih date Igri. To mogu biti kvaliteti koje lako, rado i često dijelite sa drugima ili kvaliteti koje ne ispoljavate baš uvijek.Evo primjera za Namjere koje se odnose na ono što imate i što želite da date:

& Namjeravam da dam svoju punu pažnju.
& Namjeravam da spontano pokažem svoja osjećanja i uvide.
& Namjeravam da dam svoju iskrenost i bezuslovnu ljubav.

Obije Namjere su veoma važne. Pažljivo ih birajte jer one predstavljaju pozornicu na kojoj će se odigrati vaša Igra. Neka se obije Namjere odnose na ono što zaista želite da dobijete i date.

Dodjite na vorkšop sa jasnim,napisanim rečenicama koje izražavaju obije vaše Namjere. Dodjite spremni da i sami date svoj doprinos procesu transformacije, spremni da dozvolite da se transformacija desi i neka vas osjećaj entuzijazma , svrhe i iščekivanja prati tokom dana koji prethode Igri.

1 comment

Trackback e pingback

No trackback or pingback available for this article

Leave a Reply